Pon – Sub: 7:00 – 17:00
+381 64 1482182

NormAG software

Programski paket NormAG služi za izradu i obradu predmera i predračuna radova, tendera, analize cena, obračunskog lista građevinske knjige, mesečnih i kumulativnih situacija, konačnog obračuna, specifikacije materijala i radne snage, izradu dinamičkih planova i ostalih izveštaja.

NormAG sadrži kompletnu bazu normativa i standarda rada u građevinarstvu NormaAG link za download uputstva za rad i sl