Pon – Sub: 7:00 – 17:00
+381 64 1482182

Opredeljeni smo za izvođenje grubih građevinskih radova u skeletnom sistemu gradnje. Građevinske konstrukcije u skeletnom sistemu u trendu savremene i brze gradnje pružaju projektantima široko polje manipulacija projektovanim prostorom, obezbeđuju visoku statičku i dinamičku stabilnost objekta i kod izvođača i investitora se nameću kao logičan i pre sveka ekonomski opravdan izbor.

AGtim permanentno investira u nove sisteme za gradnju. Raspolažemo opremom za gradnju u sistemu “DOKA” sa svim potrebnim alatima. Žuta oplata, tregeri, podupirači i tornjevi (prostorni ramovi) omogućavaju nam da bez problema i sa visokom preciznošću možemo šalovati armirano betonske ploče na visinama i preko 5m. Naš trenutni kapacitet u stanogradnji, izgradnji hala, magacina i drugih objekata je preko 1.200 m2 osnove objekta.

Armirano betonska platna, stubove i liftove šalujemo koristeći glatku oplatu “žutu oplatu” vezanu metalnim profilima “kravatama” ili metalnim ugaonim vezačima “vinklama”. Sva ova oprema omogućava precizno postavljane svakog elementa konstrukcije na svoje mesto, izliveni elementi su tačne geometrije i oblika. Kvalitetnim betoniranjem i vibriranjem ugrađenog betona postižemo da površine budu glatke i ravne a eventualnu pojavu segregacije isključujemo ili dovodimo na minimum. Zato su objekti koje mi izvodimo visokog kvaliteta, tačnih geometrijskih karakteristika i ne odstupaju od projekta.

ZA VAS GRADIMO:
STAMBENE I POSLOVNE ZGRADE, KUĆE I VILE, BAZENE, POTPORNE ZIDOVE, HALE I MAGACINE